Enighet i lønnsoppgjøret mellom Green Cargo Togdrift og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2020

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes fra 1.4.2020 med kr. 700,- pr måned inkludert tillegg gitt i A-delsforhandlinger (Spekter- LO-Stat).
  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere under opplæring økes fra 1.4.2020 med kr. 510,- pr måned inkludert tillegg gitt i A-delsforhandlinger (Spekter- LO-Stat).
  • Overenskomstens pkt. 5.10.6: Helgearbeid endres til: «Arbeidstakere som arbeider turnus, skal ikke arbeide oftere enn hver tredje helg i turnus. Hvis det likevel arbeides utover hver tredje helg utbetales det en kompensasjon på kr.2500,- pr dagsverk innenfor tidsrommet kl. 17.00 på fredag til kl. 06.00 på mandag. Dersom personalsituasjonen tilsier det, skal kompensasjonen i kroner erstattes med en fridag.»  
  • Green Cargo forlenger intensjonsavtale datert 9. september 2016 vedrørende krav til kompetanse for alle som skal tjenestegjøre som fører av tog som kjøres for norske bedrifter under Green Cargo sitt driftssertifikat, ut kommende overenskomstperiode.
  • Gjeldende særavtaler, samt protokoll av 9. september 2016, prolongeres.

Resultatet av lønnsoppgjøret skal ut til uravstemning. Nærmere informasjon om endringene i overenskomsten og protokollen, samt frist og gjennomføring kommer senere.

2020.09.24 - NLF - Oppslag nr. 36-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i Green Cargo 2020.pdf