Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom Bane NOR og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2020

 • Lønnstabellen (pkt. 6.5) for lokomotivførere i overenskomsten endres til å bestå av kun én sats
 • Ny grunnlønn for lokomotivførere endres fra kr. 516 014,- til kr. 560 114,- pr. år (kr. 46 676,- i mnd.)
 • Bakgrunnen for endringen er årets lønnsoppgjør på kr. 5100, pr. år og at «historiske tillegg» (opptil kr. 39 000,-) som ikke tidligere var hjemlet i overenskomsten, bakes inn grunnlønnen
 • Innbakingen av «historiske tillegg» i grunnlønn gir økt grunnlag for prosentvise tillegg
 • For andre stillinger enn lokomotivførere gis det et generelt tillegg på 1,07% og for enkelt stillinger innbakes også et «historisk tillegg»
 • Det gis personlige tillegg etter tabell som vedlegg til protokollen
 • Partene er enige om at det skal avholdes et møte om kollegastøtteordning i løpet av 2020
 • Partene er enige om at det skal tas opp forhandlinger om særavtalen om fleksitid
 • Ved permittering vil ansatte opprettholde medlemskap i pensjons- og forsikringsordningen i henhold til avtale med Bane NORs pensjons- og forsikringsleverandør
 • En oppdatering av tekst i overenskomsten er gjennomført (vil bli sendt ut)
 • Protokolltilførsel fra NLF:

NLF mener at verdien av personalbillettordningen i jernbanesektoren skal videreføres

Resultatet av lønnsoppgjøret skal ut til uravstemning. Nærmere informasjon om endringene i overenskomsten og protokollen, samt frist og gjennomføring kommer senere.

2020.09.29 - NLF - Oppslag nr. 38-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i Bane NOR 2020.pdf