Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom Baneservice og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2020

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr. 485,- pr måned
  • Multikompetansetillegget på kr. 50 000,- er innarbeidet i overenskomsten
  • Det utbetales nattillegg på overtid på høytidsdager
  • Oppsatt dagsverk på 1. mai og 17. mai som innstilles gir ikke trekk av ferie eller timebank
  • Tekst fra protokollen: «For å sikre konkurransedyktige betingelser for lokomotivførere i Baneservice, er partene enige om at lønnsnivået på førere, herunder nivået på førertillegget skal vurderes i et eget møte mellom partene rett i etterkant av A-dels forhandlingene i 2021. Arbeidsgiver er villig til å se på om deler av lønnsoppgjøret 2021 kan gå til justering av førertillegget. Dette forutsetter at det ikke foreligger et null-oppgjør.»

Kravet til endringer av kompetansetillegget ved sertifisering som fører var et vesentlig tema i forhandlingene. NLF er av den klare oppfatning at det er nødvendig med en vesentlig økning av kompetansetillegget for å verdsette lokomotivførerkompetansen i selskapet. Rammene for oppgjøret begrenset muligheten for å løfte dette tillegget tilstrekkelig. Teksten over bekrefter at økning av førertillegget vil kunne bli tema i mellomoppgjøret 2021.

Det er avgjørende å løfte lokomotivførerlønna i Baneservice til samme nivå som ellers i bransjen.

NLF vil forberede dette ved å arrangere møter for alle medlemmene i Baneservice henholdsvis tirsdag 24. november og tirsdag 1. desember. Klokken 17.00 begge dager. Innkalling blir sendt ut med e-post. Det vil bli tilsvarende medlemsmøter før mellomoppgjøret 2021 som starter rett etter påske.

  • Protokolltilførsel fra NLF:
    NLF vil i perioden arbeide for at det i Baneservice sitt styringssystem etableres en kollegastøtteordning for lokomotivførere som er involvert i påkjørsel, ulykker eller andre uønskede hendelser.

Resultatet av lønnsoppgjøret skal ut til uravstemning. Nærmere informasjon om endringene i overenskomsten og protokollen, samt frist og gjennomføring kommer senere.

2020.09.29 - NLF - Oppslag nr. 37-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i Baneservice 2020.pdf