Ingen enighet om tariffavtale og lønnsoppgjør i Spordrift

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
NLF Logo

Etter at Spordrift ble skilt ut fra Bane NOR juli 2019 er det ført forhandlinger om egen overenskomst mellom NLF og Spordrift. De formelle overenskomstforhandlingene startet 1. september i år, hvor også årets lønnsoppgjør inkluderes.

NLFs utgangspunkt er å ivareta verdiene i dagens overenskomst og tariffavtaler fra Bane NOR. Samtidig er vi innforstått med at en ny overenskomst i Spordrift vil bli tilpasset begge parters behov i Spordrift.

Spordrift har krevd følgende endringer, uten at partene er blitt enige om en tilfredsstillende kompensasjon:

  • Dagdietten fjernes
  • Ukeskillet fjernes, slik at arbeidsuken ikke trenger å starte på mandag
  • Tidsbegrensninger på natt, helg og høytid fjernes
  • Begrensninger på antall sammenhengende dager med nattarbeid endres, det vil si at normen kan bli å jobbe syv netter på rad
  • Økt arbeidstid på natt med opptil 2,5 timer
  • Omlagt arbeidstid gir ikke lenger rett til overtidsbetalt

Så langt har det ikke vært reelle forhandlinger om viktige saker i NLFs krav.

Hva skjer videre?

Det er enighet om at forhandlingene videreføres og det er satt frist til 1. mars. Inntil ny overenskomst er inngått gjelder overenskomst og særavtaler fra Bane NOR.   

Spordrift er medlem i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Medlemsmøte

NLF vil ta initiativ til å invitere medlemmene til medlemsmøte enten det blir fysisk eller digitalt. Uansett vil alle medlemmer få mulighet til komme i dialog med forbundet.