Fortsatt faste stillinger

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Et kjennetegn på et anstendig arbeidsliv er bedrifter med tariffavtale og faste ansatte i hundre prosent stillinger. Forutsetningen er sjølsagt at en er ansatt hos den reelle arbeidsgiveren og ikke i et bemanningsselskap eller en underleverandør.

Gjennom våre tariffavtaler med togselskapene har vi for det meste et fungerende og godt samarbeid mellom partene på jernbanen. Men konkurransen innen jernbanen utfordrer et anstendig arbeidsliv. Begreper som sosial dumping, brutalisering og fagforeningsknusing må oftere tas i bruk. Innen alle sektorene på jernbanen opplever vi stadig et ønske om mer midlertidige ansettelser, timeansettelser, deltid og innleie av arbeidskraft. Dette svekker arbeidsfolk og arbeidstakernes side i et samarbeid mellom partene. Arbeidsgiversida vil få full kontroll og samarbeidet vil miste sin betydning. Kamp og konflikt eller økt utbytting vil være det som gjenstår.  

I et arbeidsliv som ikke er basert på faste ansettelser hos den reelle arbeidsgiveren mister de ansatte sin innflytelse på arbeidsplassen. For eksempel vil et samarbeid i et bemanningsselskap ikke ha noen innflytelse på arbeidsplassen. Samarbeid mellom en fagforening og et bemanningsselskap vil være av mindre verdi.

Et sånt arbeidsliv skal vi ikke ha på jernbanen. Våre medlemmer som tar ut pensjon kan, hvis de ønsker det, fortsatt ha et fast ansettelsesforhold. Vi samarbeider gjerne for en sikker drift og bemanning av togene. Svaret ligger i en riktig rekruttering av lokomotivførere og gode løsninger og avtaler innenfor overenskomster og tariffavtaler.  

Skatt til besvær

Medlemmene våre som har og bruker personalbilletten over et skattfritt beløp vil bli fordelsbeskattet. Men ikke skal vi skattlegges for fordeler av togreiser, men også for reiser vi ikke får. Personale med personalbillett som pendler innafor områdene til de fylkeskommunale kollektivselskapene vil bli fordelsbeskattet for periodekort for reiser på buss, trikk, T-bane og rutebåter, det uten at en har personalbillett på disse transportmidlene.

I forbindelse med de nye skattereglene gjør Bane NOR så pendlerparkering ikke blir tilgjengelig for togpersonale uten at en registrerer og skatter for et periodekort en kanskje ikke trenger.

At de som jobber på jernbanen diskrimineres ved å bruke toget er ikke akseptabelt. Vi forventer at det ryddes opp.     

Forbundsledelsen ønsker medlemmene en riktig god jul og et godt nytt år!