Personalsituasjonen i Go-Ahead Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

På grunn av den vanskelige bemanningssituasjonen og mangelfull rekruttering tok Go-Ahead Norge kontakt med NLF for finne løsninger. Partene ble enige om følgende tiltak:

 • Go-Ahead Norge og NLF er enige om at bemanning av togene skal skje ved faste ansatte lokomotivførere. Partene er enige om at det iverksettes tiltak for rekruttering av lokomotivførere
 • Tjenestegjøring av en lokomotivfører fra Drammen og en lokomotivfører fra Kristiansand til Stavanger/Egersund på frivillig basis.
  • Midlertidig stasjoneringssted (11timer opphold)
  • Arbeidsplanen er gjenstand for forhandlinger mellom Go-Ahead Norge og NLF
  • Reise til og fra midlertidig stasjoneringssted blir betalt time for time, men ikke regnet med i turnus
 • Bruk av administrative ansatte med lokomotivførerkompetanse
 • Bruk av førere Go-Ahead Norge har arbeidsavtale som har stilling i andre bedrifter for å opprettholde kompetansen sin
 • Utkjøp av ferie. Satsene for flytting av ferie, jf. dagens særavtale, økes for 2021 til 11 000,- kr for en uke, 22 000,- kr for to uker og 36 000,- kr. for tre uker
 • Merknad i protokollen fra NLF:NLF mener at satsene for å stimulere til å flytte ferien burde være høyere enn det bedriften tilbyr
 • Bruk av egne ansatte som har gått av med pensjon. Partene er enige om at disse førerne skal ta sin del av belastende tjeneste som natt, helg og «tidligturer»
 • Forhøyet overtidssatser ble diskutert uten at det ble oppnådd enighet
 • Merknad i protokollen fra NLF: NLF mener bedriften skal verdsette egne ansatte med forhøyet overtid for arbeid på fridag i perioden Q2 og Q3 2021. Jf. særavtale datert 10. desember 2019.
 • Samarbeid med andre selskaper som har tariffavtale med NLF.
  • Det kan benyttes inntil 6 førere fra andre operatører i perioden 1.april til 1. oktober 2021
  • Det forutsettes at førere fra andre selskaper frivillig søker seg tjeneste i Go-Ahead Norge
  • Nødvendig og riktig kompetanse vil bli gitt i løpet av 1. kvartal 2021.
  • vil følge overenskomsten og særavtaler mellom Go-Ahead Norge og NLF 
  • Lokomotivførere fra andre operatører skal ta sin del av belastende tjeneste, samt jobbe annenhver helg.
  • 7/7ordning og i en ren rammeturnus
  • Reise til og fra tjenestegjøring i Go-Ahead Norge blir kompensert time for time, men ikke regnet med i turnus
  • Statens regulativ for reisegodtgjørelse (diett) vil være gjeldende fra avreise hjemsted til ankomst hjemsted etter endt arbeidsperiode
  • Det brukes kun lokomotivførere som er fast ansatte innen jernbanen i Norge og som er omfattet av tariffavtale

Partene er enige om å vurdere tiltakene underveis. Det gjelder både andre tiltak og virkningen av de inngåtte tiltakene.

Medlemmene vil få tilsendt den inngåtte protokollen. Det vil tilstrebes at det avholdes medlemsmøter (om nødvendig digitalt) i alle klubbene.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Fredrik Nilssen, hovedtillitsvalgt:      Telefon: 41551723     E-post: nilssen@lokmann.no

Kai Mestad, leder i STU:                   Telefon: 99711356     E-post: kaimest@online.no

Rolf Ringdal, forbundsleder NLF     Telefon: 91679998     E-post: ringdal@lokmann.no