Kapasitetsreduksjon i Vy Øst som følge av koronasituasjonen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF har i drøftinger med Vy diskutert mulige tiltak for å unngå permitteringer.

Vy har nå en passasjernedgang på nær 70 prosent som følge av koronautviklingen. Samtidig vil Jernbanedirektoratet i 2021 kun dekke 85 prosent av togselskapenes økonomiske tap, mot 100 prosent i 2020. Dette betyr at Vy må se på tiltak for å redusere kostnadene.

De vil derfor redusere antall avganger på L1 ned til halvtimesfrekvens. I tillegg tas det ut enkelte avganger på andre strekninger, samt at flere tog vil gå som enkeltsett. Disse reduksjonene vil også berøre lokførerne, men det er foreløpig ikke klarlagt i detalj hvordan.

For å unngå permitteringer i denne omgang har Vy og NLF kommet til enighet om følgende tiltakspakke: 

  • Økning i kursvirksomheten. Kursene vil bli varslet på ordinært vis og smittevern skal ivaretas.
  • En oppfordring til alle, både kjørende og administrativt ansatte, om et frivillig uttak av restferie og kompdager. Dette krever et initiativ fra den enkelte til å søke og gå i dialog med ressursstyrerne. Uttak av ferie og kompdager vil være viktig bidrag for å unngå permitteringer.

NLF følger utviklingen nøye, og vil komme tilbake med mer informasjon.