Fortsatt korona

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Året som har gått har fått store konsekvenser for arbeidsfolk. Generelt opplever vi at mange arbeidsgivere gjør det de kan for å legge byrdene av pandemien over på arbeidstakerne. Regelverket mot smittevern avdekker hvordan deler av industrien og mange virksomheter utnytter utenlandske arbeidere til å dumpe lønns- og arbeidsvilkår og presse ned vilkårene i tariffavtaler.

Istedenfor faste ansettelser brukes i stor grad bemanningsselskaper og midlertidig ansettelser. Vi er på ingen måte mot at utenlandske arbeidere får jobb i Norge, men da til faste ansettelser og til norske tariffavtaler. Erfaringen med pandemien viser at deltid og bruk av innleie har svekket beredskapen innen helsevesenet og offentlig sektor. Høy organisasjonsgrad og sterke fagforeninger er grunnleggende for å sette en stopper for utviklingen.

På jernbanen har vi unngått de største negative konsekvensene av pandemien. Men vi har hatt permitteringer og igjen er det neddragning av produksjonen innen persontrafikken. NLF har en tett og god dialog med både Vy og Flytoget for å unngå permitteringer, noe vi har lykkes med så langt. Arbeidsgiverne vil gjennomføre en konsentrasjon av nødvendige kurs og etteropplæring når smittesituasjonen tillater det. Samtidig har vi inngått avtaler hvor medlemmene oppfordres til å ta ut feriedager og avvikle komp-dager i perioden fram til mai. Det er avgjørende at alle bidrar for å unngå permitteringer.

Strenge smitteverntiltak gjør at øvelseskjøring ute i togene stopper opp og skaper trøbbel for medlemmene våre som er under opplæring. Vi er enige om nødvendigheten av strenge tiltak, men vi forventer at togselskapene får i gang opplæringen så raskt situasjonen tillater det. Vi krever også at overgangen fra skole til sertifisering i togselskapene blir så smidig som mulig slik at lokførerstudentene ikke rammes urimelig.

Heismontørene vant fram

Klubblederen i heisselskapet Schindler får tilbake jobben. Det samme gjelder klubblederen i FLT-klubben i selskapet. Dette etter at de fikk avskjed som følge av en konflikt. Store deler av fagbevegelsen reagerte sterkt og støttet Heismontørenes Fagforening sin kamp mot trakassering av tillitsvalgte.

Vi kan aldri akseptere at arbeidsgiverne i en konflikt går løs på tillitsvalgte. Våre gratulasjoner går til Heismontørenes Fagforening!