Koronakonsekvenser for lokførerstudentene

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Strenge smitteverntiltak gjør at øvelseskjøring ute i togene til dels har stoppet opp og utsatt øvelseskjøring har gjort så flere kull får en forlenget opplæring. Dette skaper trøbbel for medlemmene våre som er under opplæring på Norsk fagskole for lokomotivførere (lokførerskolen).

NLF er enige om nødvendigheten av strenge tiltak, men vi forventer at togselskapene får i gang opplæringen så raskt situasjonen tillater det. Vi krever også at overgangen fra skole til sertifisering i togselskapene blir så smidig som mulig slik at lokførerstudentene ikke rammes urimelig.

NLF vil aktivt arbeide for:

  • Øvelseskjøring ute i selskapene må gjennomføres med de nødvendige smitteverntiltak
  • Øvelseskjøring kommer i gang så raskt som mulig
  • Lokførerskolen og togselskapene tilstreber at øvelseskjøring kan gjennomføres også i høytider og ferieperioder
  • At togselskapene organiserer den interne opplæringen slik at overgang fra skole til opplæring i togselskap skjer uten unødvendig dødtid
  • At det gis en økonomisk støtte ved uforutsatte utgifter ved en forlenget studietid (blant annet kostnader til overnatting og bolig)
  • Tett dialog med studentene og deres tillitsvalgte

For informasjon kontakt:

Eirik Larsson, telefon: 95 24 70 95 eller e-post: larsson@adminlokmann.no

2021.02.08 - NLF - Oppslag nr. 04-2021 - Koronakonsekvenser for lokførerstudentene.pdf