Fortsatt ingen avklaring om tariffavtale i Spordrift

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det vises til informasjon fra 26. november 2020 om tariffavtale og lønnsoppgjøret 2020 for NLFs medlemmer i Spordrift. Det ble informert om:

Etter at Spordrift ble skilt ut fra Bane NOR i juli 2019 er det ført forhandlinger om egen overenskomst mellom NLF og Spordrift. De formelle overenskomstforhandlingene startet 1. september i 2020, hvor også lønnsoppgjøret 2020 inkluderes.

———————-

Partene ble ikke enige.

———————

Det er enighet om at forhandlingene videreføres og det er satt frist til 1. mars 2021.   

———————-

Det ble igjen ført nye forhandlinger 24. februar 2021 i regi av LO Stat og arbeidsgiverforeninga Spekter (og hvor NLF deltok) uten at partene kom til enighet. Det er enighet om at forhandlingene fortsetter 16. mars 2021.

NLF beklager at disse forhandlingene drar ut i tid og vil informere medlemmene når det skjer noe i forhandlingene.

Inntil ny overenskomst er inngått gjelder overenskomst og særavtaler fra Bane NOR.

For spørsmål:

Rolf Ringdal, ringdal@lokmann.no, tlf. 91 67 99 98

2021.02.25 - NLF - Opplsag nr. 05-2021 - Fortsatt ingen avklaring om tariffavtale i Spordrift.pdf