LO-lederen er død

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen døde helt uventet 9. mars. Det kom som et sjokk for oss fagorganiserte at LOs leder så brått gikk bort. Han ble bare 53 år. Hans-Christian ble valgt som LO-leder på LO-kongressen i mai 2017. Hans-Christan begynte på Tofte Cellulosefabrikk som 17-åring og var papirarbeideren som ble klubbleder og endte opp som LO-leder.

Hans-Cristian var en tillitsvalgt som hadde stor respekt og tillit i hele fagbevegelsen. Han nøt stor autoritet uten å være autoritær. Som LO-leder representerte han like mye offentlig sektor som den tradisjonelle industrien som han sjøl kom i fra. Han var en leder som lyttet og var en talsmann for hele LO, enten det var for store eller små forbund, som oss i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Vi på jernbanen la merke til Hans-Christian sitt sterke engasjement for jernbanen

allerede da han ble valgt inn som nestleder i LO i 2013. Hans-Christian og LO jobbet for en jernbane med et samfunnsansvar og mot jernbanereformen som betydde privatisering og å overføre offentlige verdier til privat profitt.

Hans-Christian sto hele tiden på barrikadene mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke. Han frontet LO-kongressens vedtak fra 2017 mot jernbanepakka ved å brukte sin autoritet og politiske innflytelse ved å stille opp i debatter, demonstrasjoner og politiske streiker. Vi er heller ikke tvil om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen påvirket Arbeiderpartiets jernbanepolitikk i riktig retning. All ære til han for det.

Hans-Christian var en samlende LO-leder, han bygde tillit og kjempet for trygghet for arbeidsfolk. Vi som jobbet tett på han vet at han sto på for at arbeidsfolk under koronakrisa ikke skulle betale prisen for krisa og at offentlige ordninger skal ivareta vanlige folk og ikke gå til de som har nok fra før.

Våre tanker går til Hans-Christians familie og venner og hans nærmeste fagforeningskamerater. Hans-Christian var en LO-leder vi kunne stole på og alltid regne med.

En stor takk til en stor tillitsvalgt. Vi minnes LO-leder Hans-Christian Gabrielsen!