Lønnsoppgjøret 2021 i Spekter-bedriftene

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

A-dels forhandlingene mellom LO-Stat og Spekter er avsluttet

Det ble enighet i de innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør mellom LO Stat og Spekter (A-delen) 14. april.

Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 365,70 pr. måned med virkning fra 1. april. Det gis ytterligere et tillegg på kr. 1.950,- pr år til arbeidstakere med en årslønn på kr. 455.967,- eller lavere.

I tillegg til det som er gitt i A-delen vil det bli ført forhandlinger i den enkelte virksomhet:

NLF starter nå B-delsforhandlinger i Spekter-området med:

  • Vygruppen (inklusiv Vy Tog AS og Vy Gjøvikbanen)
  • Go-Ahead Norge
  • SJ Norge
  • Flytoget
  • CargoNet
  • Green Cargo
  • Hector Rail
  • Baneservice
  • Infranord Norge
  • Bane NOR

Frister for å komme til enighet i B-delsforhandlingene er satt til 5. mai kl. 15.00

Forhandlingene om å etablere en egen overenskomst med Spordrift er enda ikke sluttført.

NLF vil informere fortløpende om framdriften i forhandlingene.

2021.04.14 - NLF - Oppslag nr. 07-2021 - Lønnsoppgjøret 2021. Resultatet i A-delen LO Stat-Spekter 2021.pdf