Enighet i lønnsoppgjøret 2021 mellom Vygruppen AS og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Vygruppen AS og NLF i tariffoppgjøret 2021 med virkning fra 1. april 2021. Resultatet av oppgjøret er:

  • Lokomotivfører gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.350, – pr. måned.
  • Lokomotivfører under grunnopplæring gis et tillegg til grunnlønn på kr 968, – pr. måned.
  • Lokomotivledere gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.612, – pr. måned
  • Grunnlønnssats for lokomotivførerledere økes til kr 55.250, – pr. måned
  • Øvrige medlemmer av NLF gis et lønnstillegg lik rammen for lønnsoppgjøret
  • Lokaltogstillegget økes til kr 105, –
  • De økonomiske justeringene inkluderer tilleggene gitt i A-delsforhandlingene
  • I henhold til protokollen fra tariffoppgjøret 2020 punkt 9, fastsettes dato for søknad om ferie for første halvår 2022 til 1.12.2021

2021.04.23 - NLF - Oppslag nr. 08-2021 - Enighet i lønnsoppgjøret i VY.pdf