Enighet i lønnsoppgjøret 2021 mellom Green Cargo Togdrift og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Green Cargo Togdrift og NLF i tariffoppgjøret 2021 med virkning fra 1. april 2021. Resultatet av oppgjøret er:

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes fra 1.4.2021 med kr 1500,- pr måned inkludert tillegg gitt i A-delsforhandlinger (Spekter- LO-Stat).
  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere under opplæring økes fra 1.4.2021 med kr. 1091,- pr måned inkludert tillegg gitt i A-delsforhandlinger (Spekter- LO-Stat.).
  • Øvrige medlemmer av NLF gis et tillegg lik rammen av lønnsoppgjøret.

2021.04.28 - NLF - Oppslag nr. 10-2021 - Enighet i lønnsoppgjøret i Green Cargo Togdrift.pdf