Enighet om overenskomst og lønnsoppgjør i Spordrift

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet om en egen overenskomst mellom Spordrift og Norsk Lokomotivmannsforbund og av lønnsoppgjørene 2020 og 2021. Enigheten består av:

 • Overenskomsten mellom Bane NOR og NLF legges til grunn.
 • Det gjøres noen endringer i overenskomsten på blant annet følgende områder:
  • Reglene om beregnet tid går ut og Arbeidsmiljøloven legges til grunn.
  • Reglen om ukeskille går ut.
  • Endrede regler ved nattarbeid. Reglene om kjøre- og hviletid ved togkjøring videreføres.
  • Det gis en økonomisk kompensasjon for bortfall av beregnet tid.
  • Det gis en økonomisk kompensasjon for bortfall av dagdiett.
 • Bestemmelsene om stillingsansiennitet videreføres i overenskomsten
 • Særavtale fra Bane NOR (S 3-avtale) om kjøre- og hviletider ved tog/transport-kjøring redigeres inn i overenskomsten.
 • Punktet om kompetanse fra møtebok i Bane NOR fra 27.2.2018 redigeres inn i overenskomsten. Gjelder at ved sertifisering av førere følges Nasjonal standard for sertifisering av førere på det nasjonale jernbanenettet (2017-001(SFU 2017-001)).
 • Lønn til lokomotivfører beskrives og lønnssatser til lokomotivfører justeres og korrigeres
 • Partene skal gjennomføre redaksjonelle endringer av overenskomsten i samsvar med protokollen
 • Det skal gjøres et partssammensatt arbeid om pensjon i Spordrift. Blant annet oppfølging etter avklaringen av særaldersgrenser i de offentlige tjenestepensjonsordningene.
 • Lønnsoppgjøret for 2020 gis det et generelt tillegg på kr 458,- pr. mnd. (5 500 kr. i året) med virkning fra 1. april 2020.
 • Lønnsoppgjøret for 2021 gis det et generelt tillegg på kr 1 333,- pr. mnd. (16 000 kr. i året) med virkning fra 1. april 2021.

Punktene over er detaljert beskrevet protokollen fra forhandlingene som blir sendt NLFs medlemmer i Spordrift.

Resultatet av forhandlingene om overenskomst skal ut til uravstemning. Nærmere informasjon om frist og gjennomføring kommer senere.

Medlemsmøte

NLF inviterer våre medlemmer i Spordrift til et medlemsmøte for å gjennomgå protokollen og behandle NLFs organisering Spordrift. Møtet blir avholdt på teams torsdag 6. mai kl. 16.00. Innkalling kommer på e-post.

For spørsmål:
Rolf Ringdal, ringdal@lokmann.no, tlf. 91 67 99 98

2021.04.29 - NLF - Oppslag nr. 11-2021 - Enighet om overenskomst og lønnsoppgjør i Spordrift.pdf