Enighet i lønnsoppgjøret 2021 mellom Flytoget og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Flytoget og NLF i tariffoppgjøret 2021 med virkning fra 1. april 2021. Resultatet, inkludert tillegget fra A-delsforhandlingen, er:

  • Lokomotivfører gis et tillegg til grunnlønn på kr 1.453, – pr. måned. (17.436,- pr. år)
  • Lokomotivfører under grunnopplæring gis et tillegg på kr 959,- pr måned. (11.508, – pr år)
  • Operativ leder gis et tillegg på kr 1568  pr måned. (18.816,- pr år)
  • Tillegg til instruktøroppdrag på Norsk fagskole for lokomotivførere økes til kr 218 pr time

Etterbetaling gjøres i tråd med vanlig praksis i august, såfremt det er oppnådd enighet i alle virksomheter i område 7. Eller så snart det er oppnådd enighet.

2021.04.29 - NLF - Oppslag nr. 12-2021 - Enighet i lønnsoppgjøret mellom Flytoget og NLF.pdf