Enighet i lønnsoppgjøret 2021 mellom Baneservice og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Baneservice og NLF i tariffoppgjøret 2021 med virkning fra 1. april 2021. Resultatet av oppgjøret er:

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr 1417,- pr mnd. Beløpet inkluderer tillegget som ble gitt pr. 1. mars og beløpet gitt i A-delen mellom LO Stat og Spekter. Tillegget på grunnlønn er innenfor rammene ved årets lønnsoppgjør.
  • I forbindelse med forhandlingene ble partene enige om å øke førertillegget (kompetansetillegget ved sertifisering som fører i overenskomstens pkt. 4.4) fra 25 000 kroner til 35 000 kroner i året. Økningen har virkning fra 1. april 2021 og effektueres på mai-lønn 2021

2021.04.30 - NLF - Oppslag nr. 14-2021 - Enighet i lønnsoppgjøret 2021 mellom Baneservice og NLF.pdf