Enighet i lønnsoppgjøret 2021 mellom CargoNet og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom CargoNet og NLF i tariffoppgjøret 2021 med virkning fra 1. april 2021. Resultatet av oppgjøret er:

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr. 1350,- pr. mnd.
  • Grunnlønnssatsen for lokomotivfører under grunnopplæring økes med kr. 981,- pr. mnd.
  • Grunnlønnssatsen for lokomotivledere økes med kr. 1793,- pr mnd. som inkluderer tillegg på kr. 200,- pr. mnd. for økt ansvarsområde
  • Grunnlønnssatsen for fagansvarlig/instruktør på opplæringssenteret økes med kr. 1999,- pr. mnd.
  • Øvrige medlemmer av NLF gis et lønnstillegg lik rammen for lønnsoppgjøret
  • De økonomiske justeringene inkluderer tilleggene gitt i A-delsforhandlingene

2021.05.03 - NLF - Oppslag nr. 16-2021 - Enighet i lønnsoppgjøret 2021 mellom CargoNet og NLF.pdf