Enighet i lønnsoppgjøret 2021 mellom SJ Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom SJ Norge og NLF i tariffoppgjøret 2021 med virkning fra 1. april 2021. Resultatet av oppgjøret er:

  • Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr 1330,- pr. mnd.
  • Grunnlønn for lokførere under grunnutdanning økes med kr 954,- pr. mnd.
  • Grunnlønn for gruppeledere økes med kr 1624,- pr. mnd.
  • Grunnlønnssats for driftsledere økes med kr 1588,- pr. mnd.
  • I tillegg gis det kr. 1000,- pr. mnd. for driftsledere og gruppeledere
  • Øvrige medlemmer av NLF gis et lønnstillegg lik rammen for lønnsoppgjøret
  • De økonomiske justeringene inkluderer tilleggene gitt i A-delsforhandlingene.

Forbundet vil stille på medlemsmøter i klubbene og stasjoneringsstedene i SJ Norge for å informere om oppgjøret.

2021.05.03 - NLF - Oppslag nr. 17-2021 - Enighet i lønnsoppgjøret 2021 mellom SJ Norge og NLF.pdf