Lokalt lønnsoppgjør i Jernbanedirektoratet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I årets mellomoppgjør i Staten ble det avsatt en pott til lokale forhandlinger. Samlet ramme for statsoppgjøret var på 2,7 prosent hvor 50 prosent av disponible midler ble avsatt til lokale forhandlinger.

De lokale forhandlingene mellom Jernbanedirektoratet og NLF er nå sluttført og omfatter for NLF sin del våre medlemmer på:

  • Norsk Fagskole for lokomotivførere
  • Norsk Jernbanemuseum

Informasjon om det lokale oppgjøret kan fås av NLFs tillitsvalgte i Jernbanedirektoratet:

Ottar Haslestad

Telefon: +47 916 52 590

E-post: ottar.haslestad@jernbanedirektoratet.no