Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom Infranord Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Infranord Norge og NLF i tariffoppgjøret 2022 med virkning fra 1. april.

Resultatet av oppgjøret er:

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr. 2100,- pr. måned
  • Det utbetales nattillegg for hele dagsverk som starter før kl. 06.00
  • Partene er enig om å se videre på en innretning på kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste i løpet av overenskomstperioden
  • Partene er enige om å se på omfanget av reisetid fra hjem til arbeidsplass for NLFs medlemmer og vurdere mulige ordninger der hvor reisetiden er spesielt lang.
  • Partene er enige om å kartlegge støy for eksisterende diesellokomotiver og for eventuelt nye tilsvarende skinnegående maskiner og drøfte tiltak for å sikre best mulig arbeidsmiljø.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Infranord Norge om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere

2002.05.09 - NLF - Oppslag nr. 06-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i Infranord Norge 2022.pdf