Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom Spordrift og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2022

Oppgjøret mellom Spordrift og NLF gikk til mekling uten reelle forhandlinger. Årsaken var at forhandlingene hadde kjørt seg fast når det gjaldt medbestemmelser i forbindelse med gjennomsnittsberegning av arbeidsplaner. Etter mekling på fem timers overtid ble det enighet om følgende løsning:

  • Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr 1833,- pr. mnd.
  • Det er avsatt en pott til lønnsreguleringer blant NLFs medlemmer
  • Det skal gjennomføres et utvalgsarbeid i kommende tariffperioden om lønnssystem for førere
  • Det er gjort noen endringer (presiseringer) i overenskomstens punkt 2 om arbeidstid
  • Det nedsettes et turnusutvalg som skal behandle hvordan partene samarbeider om turnuser
  • Uenigheten om gjennomsnittsberegning av arbeidsplaner (turnuser) vil det bli behandlet i et tvistemøte mellom partene innen 1, oktober i år.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Spordrift om lønnsoppgjøret. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2022.06.15 - NLF - Oppslag nr. 16-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i Spordrift.pdf