Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom Grenland Rail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2022

 • Timelønn økes med kr. 10,- til 276, pr time-
 • Tillegg signalgiver økes med kr 1,- til kr 15,- pr time
 • Det etableres et kjørelærer og instruktørtillegg på kr 5,- pr time-
 • Overtidssatsene og satsene på prosentvise tillegg reguleres i samsvar med øking av timelønn
 • Tillegg «Helg ved kort varsling» økes med kr 14,- (Ny sats kr 380,-)
 • Punkt 7 i overenskomsten tilføyes presiseringer angående maksdato for sykelønn
 • Virksomheten, sammen med hovedtillitsvalgt, fastsetter størrelse på sykelønn basert på foregående års gjennomsnittlige lønnsutbetaling, basert på tjenestemønster for hhv 7/7 turnus og normal arbeidstidsuke for lokomotivførerne i Grenland Rail.
 • Taket på pensjonsgivende variable tillegg økes med kr 3000 til kr 86000
 • Overenskomstens pkt. 9.2 «Pensjon» tilføyes en beskrivelse av vilkårene i Grenland Rails pensjonsavtale.
 • Teksten i «Særavtalen om arbeidstid» innarbeides i overenskomsten.
 • Bestemmelsen i AML 10.6 (9), om inntil 16 timer ved oppstått arbeid, innarbeides i overenskomsten.
 • Partene er enige om at kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste kan bli tema i mellomoppgjøret 2023

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Grenland Rail om lønnsoppgjøret. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2022.06.15 - NLF - Oppslag nr. 17-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i Grenland Rail.pdf