Brudd i tariffoppgjøret mellom NLF og CargoNet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det ble ikke oppnådd enighet mellom NLF (LO Stat) og CargoNet (Spekter) i de såkalte fase tre forhandlingene i årets tariffoppgjør. CargoNet kom ikke NLF i møte på vesentlige områder. Dette gjelder blant annet:

  • Lønn
  • Avtalefeste 100 % stillinger
  • Bruk av bemanningsselskaper
  • Bemanning ved grenseoverskridende kjøring

CargoNet avviste kontant NLFs krav om å tariffeste en videreføring av dagens praksis om 100 prosent faste stillinger og bemanning av tog ved grenseoverskridende kjøring. CargoNet viste heller ingen vilje til å imøtekomne NLFs krav om å harmonisere lønningene innen godssektoren.

Forbundet beklager at arbeidsgiversiden ikke viser vilje til løsning og så langt styrer mot konflikt.

Oppgjøret går nå til mekling. Forbundet vil komme tilbake med informasjon om når mekling vil finne sted og konsekvensene av en eventuell streik.

Som en konsekvens av bruddet mellom NLF og CargoNet vil det ikke bli gjennomført uravstemning i de andre togselskapene i Spekter-oppgjøret (område 7 Tog) før en løsning av oppgjøret i CargoNet.

2022.06.17 - NLF - Oppslag nr. 18-2022 - Brudd i tariffoppgjøret mellom NLF og CargoNet.pdf