Etterbetaling i lønnsoppgjøret i Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Ved årets lønnsoppgjør ble NLF enige i Vy om å øke lokaltogstillegget fra 105 kr. pr. dagsverk til 40 prosent av timelønn pr. dagsverk. Dette med virkning fra 1. april 2022.

Vi registrerer nå at Vy ikke vil etterbetale dette tillegget fra 1. april under dekke av formuleringer i A-delsprotokollen mellom LO Stat og Spekter og det som beskrives som «en praktisk forklaring». Dette er etter NLFs menig i strid med praksis og ikke relevant, da det ikke er gjort endringer i omfanget og bruken av tillegget. Økningen av lokaltogstillegget er å betrakte som en ren lønnsregulering. 

NLF vil følge opp dette og om nødvendig be om et forhandlingsmøte med Vygruppen.