Green Cargo avvikler virksomheten i Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Green Cargo har meldt at selskapet avvikler den norske togproduksjonen mellom Oslo-Trondheim, Bergen og Stavanger. Green Cargo melder at de vil avvikle denne trafikken helt innen utgangen av første kvartal 2023. NLF beklager at Green Cargo nå medvirker til å redusere godstrafikken på jernbanen. Dette betyr igjen at de ansatte står i fare for å miste jobben.

NLF avholdt mandag 31.10 et møte med medlemmene om forbundets krav og hvordan NLF vil arbeide for å ivareta medlemmene i en vanskelig situasjon. NLF vil arbeide for at alle medlemmer sikres videre jobb som lokomotivfører. 

Det vil bli avholdt forhandlinger med Green Cargo om situasjonen. NLF har allerede stilt følgende krav til Green Cargo, i prioritert rekkefølge:

  • Det kreves fortsatt drift av godstog i Norge
  • Det kreves, hvis nødvendig, en restrukturering av driften i Norge
  • Det kreves at Green Cargo går i forhandlinger med andre godstogoperatører for å ta over produksjonen og de ansatte
  • Det kreves at Green Cargo AB ansetter personale i Norge/Alnabru for å drifte grenseoverskridende tog (som Green Cargo fortsatt skal kjøre). Ansatte i Green Cargo Togdrift har fortrinnsrett til slike stillinger etter retningslinjer partene blir enige om

NLF vil også arbeide opp mot andre godstogselskaper for både å ivareta gods på bane og ikke minst sikre arbeidsplasser til våre medlemmer.

Medlemmer i Green Cargo vil bli innkalt til et informasjonsmøte (på teams) fredag 4. november kl. 12.00. Videre vil NLF gi løpende informasjon til berørte medlemmer. 

For informasjon:

Hovedtillitsvalgt: Engle V. I. Steen, tlf. 95 96 66 96, e-post: engleing@frisurf.no
Forbundsleder: Rolf Ringdal, tlf. 91 67 99 98, e-post: ringdal@lokmann.no

2022.10.31 - NLF - Oppslag nr. 27-2022 - Green Cargo avvikler virksomheten i Norge.pdf