Green Cargo avvikler i Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Green Cargo har besluttet å avvikle produksjon av innenlandske godstog i Norge. Begrunnelsen er ifølge selskapet en betydelig økning av driftskostnadene i Norge. Forklaringen er manglende rammebetingelser for at gods på bane skal lykkes i Norge. Det er ikke tvil om at vi har en nedslitt infrastruktur, for lite kapasitet på sporet, stengte baner og lite effektiv drift av terminaler. I tillegg betyr den sterke prisveksten på energi et kraftig slag mot at godstogselskapene.

Men ikke bare legger Green Cargo ned godstogene, men de pakker sammen driftsorganisasjon med lokomotiver, vogner og utstyr, og drar hjem til Sverige. En beslutning som etter vår mening vil ramme ansatte som dag og natt har stilt lojalt opp for Green Cargo. Det vil også kunne redusere godstrafikken på jernbanen i Norge. Markedet er «støvsugd» for lokomotiver og vogner. Resultatet kan fort bli at godset blir overført fra bane til veg. Green Cargo har et ansvar som de nå løper i fra. Selskapet har fått miljøstøtte opp mot 30 millioner i året fra staten for at vi skal ha gods på bane.

Hovedansvaret ligger likevel hos politiske myndigheter. Det finnes et klart politisk vedtak om godsoverføring fra vei til bane. Green Cargos avvikling i Norge viser at fortsatt er det for mye tomt prat og for lite forpliktende handling og tiltak. En annen utfordring er at store statlige eide godskunder presser prisene så langt ned som gjør at det ikke er liv laga for gods på bane. Her må myndighetene og politikerne bokstavelig talt på banen, det er uakseptabelt at statens egne selskaper i praksis undergraver gods på bane. Det omtalte grønne skiftet har også en pris innen transportsektoren som en må være villig til å betale for.

Rundt 60 av våre kollegaer mister nå jobben som lokomotivfører i Green Cargo. Vi har stilt krav om fortsatt drift og ikke minst at det gjøres avtaler for at det finnes lokomotiver og vogner som kan sikre godsvolumene på bane. Grenseoverskridende tog skal fortsatt gå i Green Cargos regi. NLF krever at norske ansatte også skal ha sine arbeidsplasser på disse togene.

NLF arbeider aktivt for at alle våre medlemmer sikres videre jobb som lokomotivfører. NLF er i dialog med andre godstogselskaper som nå er arbeider for å ta over transporter som i dag går med Green Cargo. NLF vil informere om våre medlemmer fortløpende om framdriften i dette arbeidet.