Førerromsbytte FLIRT med DMI i Vy Øst

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF med vernetjenesten har i lengre tid vært i samtaler med Vy for å få på plass en tidsstudie på førerromsbytte på FLIRT med DMI skjerm. 

NLF vil informere om at det ikke foreligger en tidsstudie på dette og at vi er bekymret for om det er nok snutid på Mysen når togene får 7 min snutid.

Det er beklagelig at hele ansvaret legges på lokomotivføreren, men vi vil minne om at man ikke gjør flere ting når man kjører inn til endestasjon og at alle prosedyrer skal gjennomføres ved førerromsbytte selv om man kan bli satt i en situasjon hvor toget da kanskje ville måtte gå forsinket.

Siden vi ikke har fått gjennomslag for å gjennomføre tidsstudien innen iverksettelse av R23 kan vi ikke si at vi får for liten tid på Mysen, men vi mener at vi må opplyse våre medlemmer om denne prosessen.

Spørsmål kan stilles:

VO Ski: Stefan Jensen, stefan.jensen@vy.no
VO Østfold: Thorbjørn Stensrud, verneutvalg@ostfold.lokmann.no
Hovedtillitsvalgt: Line Steinseth, steinseth@lokmann.no

2022.11.25 - NLF - Oppslag nr. 28-2022 - Førerromsbytte FLIRT med DMI i Vy Øst.pdf