Mangler troverdighet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Statsminister Jonas Gahr Støre sa fra talerstolen på den tradisjonelle kartellkonferansen til LO Stat: «Regjerningen har stoppet oppsplittingen på jernbanen». En vet nesten ikke hva en skal si og tenke. Her står statsministeren og sier at hans regjering har stoppet oppsplittingen, dette mens over tusen ansatte i Vy forbereder seg på at bedriften de jobber i blir delt opp, og det etter et pålegg fra regjeringa og samferdselsministeren. En tror nesten ikke det en hører. Pinlig blir det når statsministeren langer ut mot ungdomstillitsvalgte og hvor han hevder at de tar feil om hvordan ungdommen opplever hva som skjer på arbeidsplassene innen jernbanen. Han vet bedre.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård stilte opp på NLF lederkonferanse. På mange måter kan en si at han møtte opp i løvens hule. Etter å ha brukt et år på å vikle seg inn i den forrige regjeringas oppsplitting, viste han fortsatt ingen vilje og evne til å følge sin egen regjeringserklæring. De tillitsvalgte på lederkonferansen ga forbundsledelsen full ryggdekning om å skjerpe den politiske kampen mot oppsplittinga av persontrafikken på Østlandet. Behovet for politiske markeringer mot en feilslått jernbanepolitikk er ikke blitt mindre enn under den forrige regjeringa. 

Vårt krav til regjeringa er enkelt. Vis at dere holder løftene i valgkampen, følg opp Hurdalserklæringa og ta de ansatte på alvor. De vet best om arbeidsplassene deres blir delt opp. Og påstå noe annet betyr bare å miste all troverdighet. 

Follobanen 

Søndag 11. desember suste de første ordinære togene gjennom Blixtunnelen på Follobanen. Endelig er Follobanen åpnet. Ski og Østfoldbyene har kommet 11 minutter nærmere Oslo. For passasjerene på Østfoldbanen er Follobanen en liten togrevolusjon. Kapasiteten på strekningen blir mer enn doblet og det blir mer attraktivt å bruke toget. Passasjerene vil slippe de fleste forsinkelsene og vil få mange flere avganger.

Follobanen vil også gi lokomotivførerne en bedre hverdag. Som en kollega som kjørte et av de første togene gjennom Blixtunnelen fortalte. -Nå skal vi kjøre mange flere tog, raskere tog og vi slipper å stange bak innerlokalen. Minus ved den nye Follobanen er at godstogene ikke kan bruke den nye banen, men får dobbelt så mange «innerlokaler» å dele den gamle traseen med.

Forbundsledelsen ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!