Gjenreis jernbanens renommé

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Før jul skrev vi at med Follobanen vil «passasjerene slippe de fleste forsinkelsene og få mange flere avganger». Sånn ble det ikke. Follobanen ble åpnet for drift 11. desember, men allerede 19. desember ble banen stengt på grunn av brann og underdimisjonering i kontaktledningsanlegget. Når dette leses, vil forhåpentligvis togene igjen suse gjennom Blixtunnelen. Uansett er vi sikre på Follobanen en eller annen gang vil bli en suksess for jernbanen og brukerne av toget i Follo og Østfold.

Hvorfor ble det sånn? Vi skal ikke gå detaljer i de tekniske årsakene. Men hvorfor kan det gå så galt i et stort jernbaneprosjekt? Spørsmålene som må stilles er om dette er organisert riktig, ved bruk av hundrevis store og små underleverandører. Har en bygget ned nasjonal fagkompetanse eller i verste fall, satt til side eget fagmiljø, til fordel for utenlandske aktører? Hvilken betydning har pålegg gjennom EØS-avtalen? Spørsmålene er mange.

Skandalen har satt jernbanen i vanry, men det vi aller minst trenger nå er et svekket og pulverisert Bane NOR. Vi trenger et styrket Bane NOR med en sterk jernbanekompetanse og dyktige fagfolk. 

Den pågående «konkurransen» av persontrafikken på Østlandet setter også toget i vanry. I stedet for at staten bruker sine to jernbaneselskaper til å få til et best mulig togtilbud på Østlandet, brukes det store ressurser på en liksomkonkurranse hvor togselskapene krangler for åpen sene i media om hvem som er best. Staten har to kompetente togselskaper som må samarbeide for å få dette til. Det vil være best for brukerne av toget og ikke minst for de ansatte i både Vy og Flytoget. 

Onrail tar over 

Fra februar ga det svenske Green Cargo opp og stoppet godstrafikken på bane i Norge. Konsekvensene kunne blitt en massiv overføring av godstransporter fra bane til vei. Vi er derfor glade for at godstogselskapet Onrail sto klar til å ta over mye av godstransportene som Green Cargo kjørte. Det var også med på å sikre våre medlemmer fortsatt jobb som lokomotivførere.

Onrail tidoblet produksjonen og antall ansatte lokomotivførere over natta. Det er gjort en kjempejobb fra selskapet og de ansatte for å få dette til. Onrail vil endre seg fra å være et lite gründerselskap til å bli et middelstort godstogselskap. Det tror vi er bra.

Vi forutsetter at selskapet nå tilbyr det samme som gjelder i andre togselskaper, blant annet AFP. Dette er både bedriften og de ansatte tjent med. 

Vi ønsker lykke til!