NLFs innsamling til ukrainske lokførere og jernbanearbeidere

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF har etter initiativ fra medlemmene etablert et solidaritetsprosjekt og en innsamling til støtte til våre jernbanekollegaer i Ukraina. Forbundsstyret har så langt vedtatt å bevilge 25 000 kroner og nedsatt en arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppen har etablert formell kontakt det Ukrainske Lokførerforbundet «Det frie ukrainske lokomotivførerforbundet» for å få klarhet i hva de behov for. I tillegg er det innhentet råd fra ETF og hjelpeorganisasjoner. Vi har funnet ut at det er bedre å sende en hjelpesending enn penger, på grunn av at det vanskelig å få kjøpt en del ting i Ukraina, og at man da unngår at pengene kommer på avveie.

Det ukrainske lokførerforbundet har helt konkret ønsket seg elektroniske støydempende ørepropper til 217 jernbanearbeidere. Mange lokomotivførere og jernbaneansatte som er utkalt til krigsområdene står i fare for, eller har fått, hørselsproblemer som en følge av krigen. Støydempende ørepropper vil kunne redusere den negative virkningen på hørselsorganene. I Ukraina er dette produktet ekstremt vanskelig å få tak i og veldig dyrt. Andre ting de har behov for er ullundertøy, ullsokker, hodelykter og lignende.

Det planlegges, dersom sikkerhetsmessig forsvarlig, også en solidaritetsreise for å møte Ukrainske fagforeningskamerater. Gjennomføring av reisen vil avhenge den sikkerhetsmessige situasjonen samt sikkerhetsvurderinger på avreisetidspunktet. Reisen vil bli finansiert av forbundet. Det ukrainske lokomotivførerforbundet har meddelt at de svært gjerne tar mot representanter fra NLF.

NLF har som mål å kunne sende/levere minst 50 støydempende øreplugger til våre ukrainske kolleger. Dette vil koste omtrent 50 000 kroner. NLF har i den forbindelse opprettet en Spleis og håper at medlemmene vil være med på å gi et bidrag til dette formålet. Bidraget vil gå uavkortet til materiell støtte til våre kolleger.

Støtte kan innbetales via spleis.no/nlfukraina eller direkte til NLFs kontonummer: 1440 52 00482