Vy og Flytoget opprettholdes som i dag fram til 2028

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF er fornøyd med at persontrafikken som i dag kjøres av Vy ikke blir splittet opp. Det ble i dag kjent at Vy vil få direktetildeling av persontrafikken på hele Østlandet de neste ti årene. Dette er en god løsning hvor stordriftsfordeler på jernbanen beholdes. NLF har ikke annen informasjon enn at Flytoget vil beholde konsesjonen for tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn til 2028. Hva som skjer etter dette er så langt ubesvart.

NLFs hovedoppgave er å ivareta lønns- og arbeidsvilkår og gode arbeidsplasser for alle våre medlemmer. Vi vil sikre tariffavtalene til våre medlemmer både i Vy og Flytoget, uansett hvordan jernbanen utvikler seg i årene framover. Hvilke utfordringer som skal løses og hvordan det skal gjøres, vil vi komme tilbake til når vi vet mer om hva direktetildelingen innebærer i praksis.

NLF mener at prosessen politiske myndigheter og Jernbanedirektoratet har valgt i denne saken har vært usedvanlig klønete. Den har generert konflikter og bitter strid mellom togselskaper og fagmiljøer som samfunnet er aller best tjent med at samarbeider, og har bidratt til å skape et unødvendig dårlig utgangspunkt for videre samhandling.