Streik i frontfaget – LO er i streik mot NHO

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

LO fikk ikke gjennomslag for økt kjøpekraft i meklingen mellom LO og NHO. LO er i streik fordi NHO ikke kom med et tilbud som ville gitt medlemmene mer å rutte med. Streiken var derfor en realitet fra mandag 17. april.

Dette gir følgende konsekvenser for NLFs medlemmer:

Lokomotivførerne i LKAB Malmtrafikk er i streik fra fredag 21. april

Alle NLFs medlemmer i LKAB Malmtrafikk er tatt ut i streik fra det andre streikeuttaket fredag 21. april. Alle LO-organiserte i LKAB-konsernet i Narvik er tatt ut i streik og all malmtrafikk i LKAB på Ofotbanen stopper opp. Streiken retter seg mot NHO for at fagorganiserte skal sikres økt kjøpekraft. LKAB Malmtrafikk og LKAB Norge er medlemmer i NHO og NLF støtter opp om våre medlemmer for å vinne fram i kampen for økt kjøpekraft for arbeidsfolk.

Lokomotivførere i Onrail kan bli permittert

Som en konsekvens av at flere av Onrails kunder er rammet av streiken, har Onrail sendt ut et betinget varsel om permitteringer av lokomotivførere fra 1. mai. Permitteringsvarslet er drøftet med NLF. NLF har situasjonen under oppsikt og vil ivareta medlemmenes interesser hvis det kommer til permitteringer.

Lønnsoppgjøret i Spekterbedriftene blir utsatt til etter en løsning mellom LO og NHO

På grunn av konflikten i frontfaget er LO Stat og Spekter blitt enige om å utsette oppgjøret i Spektersektoren til etter en løsning av frontfaget.

For NLFs medlemmer vil det bety: Vygruppen (inkludert Vy Tog AS og Vy Gjøvikbanen), SJ Norge, Go-Ahead Norge, Flytoget, CargoNet, Hector Rail, Bane NOR, Spordrift, Baneservice, Infranord Norge og Rytec Kompetanse. I praksis vil også en endelig løsning i Grenland Rail, TM Togdrift og Onrail også bli utsatt.

Lønnsoppgjøret i Staten blir utsatt til etter en løsning mellom LO og NHO

LO Stat har også varslet at mellomoppgjøret i staten også vil bli utsatt. Det vil for NLFs medlemmer bety: Jernbanedirektoratet, Statens Jernbanetilsyn og Statens Havarikommisjon