Lønnsoppgjøret 2023

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

A-dels forhandlingene mellom LO-Stat og Spekter er avsluttet

De innledende forhandlingene i årets mellomoppgjør mellom LO Stat og Spekter (A-delen) ble sluttført 24. april 2023. 

Resultatet er på nivå med det som betegnes som frontfag-oppgjøret. Oppgjøret gir et generelt tillegg til alle på kroner 1218,75 pr. måned med virkning fra 1. april. 

I tillegg til det som er gitt i A-delen vil det bli ført forhandlinger i den enkelte virksomhet.

NLF starter nå B-delsforhandlingene i Spekter-området i følgende virksomheter:

 • Vygruppen (inkludert Vy Gjøvikbanen og Vy Tog AS)
 • Go-Ahead Norge
 • SJ Norge
 • Flytoget
 • CargoNet
 • Hector Rail
 • Bane NOR
 • Baneservice
 • Spordrift
 • Infranord Norge
 • Rytec Kompetanse

Frister for å komme til enighet i B-delsforhandlingene er satt til 16. mai kl. 12.00

Mellomoppgjøret utenfor Spekter-området:

Onrail, Grenland Rail og TM Togdrift vil bli forhandlet fortløpende innen frister satt av partene.

LKAB Malmtrafikk vil bli forhandlet lokalt.

Lønnsoppgjøret i staten starter 27. april med forhandlingsfrist 30. april.

NLF vil informere fortløpende om framdriften i forhandlingene