Brudd i lønnsforhandlingene 2023 mellom NLF og Onrail

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det ble ikke oppnådd enighet i forhandlingene mellom NLF og Onrail i årets lønnsoppgjør. NLF viste til protokollen inngått ved opprettelse av overenskomsten hvor partene var enige om at AFP ville være tema i årets mellomoppgjør. På det grunnlaget reiste NLF følgende krav:

  • Innføring av AFP med virkning fra 1. april 2023 (AFP gjelder i alle andre virksomheter hvor NLF har overenskomst).
  • En lønnsøkning som ivaretar økt kjøpekraft
  • Like sosiale kompensasjoner som ellers i bransjen

I sitt tilbud beregnet Onrail kostnadene ved etableringen av AFP inn i ramma for årets lønnsoppgjør, noe NLF avviste. AFP er normalt en innarbeidet rettighet i tariffavtalene i et organisert arbeidsliv og kan derfor ikke inngå i en pakke i et lønnsoppgjør. Onrail kom derfor ikke NLF i møte om et lønnsoppgjør på nivå med lokomotivførere generelt. Onrail kom med et tilbud på kun 2,25 prosent, mens frontfaget har beregnet en lønnsøkning på 5,2 prosent for å ivareta en økt kjøpekraft. Onrail ga våre medlemmer valget mellom AFP eller et normalt lønnsoppgjør, et valg NLF ikke kan akseptere. NLF beklager at Onrail ikke viser vilje til et lønnsoppgjør som ligger på samme nivå som i øvrige selskaper, i tillegg til AFP.

Oppgjøret går nå til mekling. NLF vil komme med informasjon om når mekling vil finne sted og konsekvensene av en eventuell streik. NLF vil i god tid før en mekling innkalle til medlemsmøter på teams.

For spørsmål, ta kontakt med:

Oddvar Voldum, telefon: 91618530, e-post: oddvold@hotmail.com

Rolf Ringdal, telefon: 91679998, e-post: ringdal@lokmann.no