Norsk Lokomotivmannsforbund har endret navn til Norsk Lokomotivførerforbund

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Etter å ha hett Norsk Lokomotivmannsforbund siden 1917, og før den tid «Norges Lands Lokomotivperconales forening», har forbundet nå endret navn til «Norsk Lokomotivførerforbund».

Det er altså ikke første gang forbundet har byttet navn. 46 år etter at første kvinne ble utdannet til lokomotivfører mente forbundets representantskapsmøte at tiden nå var overmoden for et navnebytte i tråd med vanlig dagligtale. Forkortelsen av forbundets navn er fortsatt NLF. Forbundet er et profesjonsforbund som organiserer alle som er utdanner seg til lokomotivførere, også når de går over til andre typer stillinger på jernbanen hvor NLF har et partsforhold i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår.

Nytt forbundsstyre i Norsk Lokomotivførerforbund

Leder: Rolf Ringdal,

Nestleder: Eirik Larsson

Forbundssekretær: Grethe Thorsen

Vernekoordinator: Steinar Nordermoen

Medlem: Line Steinseth

Medlem: Kirsten Maartmann-Moe

Medlem: Håvar Molberg

Medlem: Ronny Danielsen

Medlem: Erik Melle

Medlem: Erling Hobøl