Enighet i lønnsoppgjøret 2023 mellom Go-Ahead og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Go-Ahead og NLF i tariffoppgjøret 2023 med virkning fra 1. april. Det ble enighet om følgende løsning:

  • Lokomotivførere gis et generelt tillegg på kr. 2715,- pr. måned
  • Lokomotivførere under grunnutdanning gis et generelt tillegg på kr 1946,- pr måned
  • Grunnlønn for operative ledere økes med kr. 3016,-
  • Øvrige medlemmer av NLF gis et generelt tillegg på 5,2 prosent
  • Go-Ahead vil kartlegge muligheten for å knytte dagens kompensasjon ved tap av helsegodkjenning opp til en forsikringsordning med like vilkår som dagens særavtale innen 1.oktober 2023