Enighet i lønnsoppgjøret 2023 mellom Flytoget og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Flytoget og NLF i tariffoppgjøret 2023 med virkning fra 1. april. Det ble enighet om følgende løsning:

  • Grunnlønn for lokomotivførere økes med kr. 3005,- pr. måned
  • Grunnlønn for lokomotivførere under grunnutdanning økes med kr 1982,- pr måned
  • Grunnlønn for operative ledere økes med kr. 3243,- pr måned