Løsning i meklingen mellom NLF og Onrail

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I meklingen i mellomoppgjøret 2023 mellom Onrail AS og Norsk Lokomotivførerforbund (NLF) 23.-24. august er partene enige om følgende:

  • Grunnlønn for lokomotivførere økes med kr. 2550,- pr. mnd. med virkning fra 1. november 2023
  • Grunnlønn for lokomotivførere under opplæring økes med kr. 1855,- pr. mnd. med virkning fra 1. november 2023
  • Det ble oppnådd enighet vedørende AFP, sliter- og O/U-ordningen.
  • Partene er enige om at overhenget som regnes ut for bransjen gjøres gjeldende i hovedoppgjøret 2024
  • Det ble avtalt kompensasjonsordninger for enkeltpersoner

Oppgjøret er lavere enn ønskelig, men ut fra en totalvurdering aksepterte NLF denne løsningen. Det vil bli innkalt til medlemsmøte på Teams, hvor NLF vil redegjøre nærmere om oppgjøret.

For spørsmål, ta kontakt med:

Oddvar Voldum, telefon: 91618530, e-post: oddvold@hotmail.com

Rolf Ringdal, telefon: 91679998, e-post: ringdal@lokmann.no