Permitteringer i SJ Norge

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det ble 5. september 2023 gjennomført drøftinger i henhold til hovedavtalens §19 om behov for permitteringer i SJ Norge AS (SJN). Partene drøftet grunnlaget for permitteringer som er relatert til ekstremværet «Hans» med konsekvens av ødelagt bro ved Ringebu og redusert produksjon på Rørosbanen.

SJN informerte om at dette gir SJN en stor nedgang i produksjon og et stort antall overtallige medarbeidere. SJN informerte videre om at selskapet har vært tydelig på at med avtalen om støtteordninger SJN har fått, ønsker ledelsen i SJN og SJ AB å kun permittere i et begrenset omfang og forsøke å ramme medarbeiderne minst mulig.

NLF beklager at det gjennomføres permitteringer, særlig etter at SJ signaliserte til de ansatte at en ikke ville bli rammet etter beslutningen om støtteordninger fra myndighetene.

For lokomotivførere ble partene enige om følgende:

  • Lokomotivførere som er re-ansatt med ny kontrakt fra Trondheim og sørover som skal være utvalgskriteriet for permitteringen frem til 31.desember 2023.
  • SJN vil benytte to ukers varslingsfrist fra og med den 5.september 2023. Tidspunkt for drøftelsesmøte, mens protokollen ble signert først 8. september 2023
  • Det er enighet om at de permitterte lokomotivførerne søker ny turnus fra R 24
  • SJN skal stimulere til å flytte medarbeidere som er overtallige til der det er behov på frivillig basis. Disse kan benyttes både i opplæring og kjøring.
  • SJN vil så langt det er mulig å gjennomføre opplæring, samt fremskynde opplæringsbehov.

Partene vil benytte de månedlige samarbeidsmøtene til å drøfte den fremtidige situasjonen og SJN vil komme tilbake til et eventuelt behov for videreføring av permitteringer, samt til de medarbeidere som har en ny kontrakt som re-ansatt fra 1. januar 2024

NLF var tydelig på at OPS ansatte ikke skal kjøre mer enn helt nødvendig. NLF forventer at overtid må begrenses til et minimum i perioden og NLF regner med at det ikke vil være behov for å arbeide overtid utover det som oppstår, i perioden med permitteringer.

For spørsmål, ta kontakt med:

Håvar Molberg, telefon: 91564659, e-post: molberg@lokman.no

Rolf Ringdal, telefon: 91679998, e-post: ringdal@lokmann.no