Ekstremvær og manglende beredskap

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

I forrige nummer av Lokomotivmands Tidende uttrykte vi bekymring for uklarheter om hvem som har ansvaret for jernbanen og ikke minst beredskap ved kriser. Jernbanens renomme står på spill, slo vi fast.

Så har det gått fra vondt til verre. I august ble store deler av Østlandet rammet av et unormalt kraftig regnvær, og store deler av jernbanen ble lammet i dagevis. Så må en nok endre innstilling til hva som er «unormalt». Det mest alvorlige var at regnvannet ødela den 65 år gamle Randklev bru over Gudbrandsdalslågen ved Ringebu, som etter noen dager falt ned i elva. Og der ligger den fortsatt. Ikke et tog kommer gjennom Gudbrandsdalen på mange måneder, i verste fall på år.

Mulighetene for en midlertidig bru finnes ikke. Det finnes en alternativ banestrekning gjennom Østerdalen, men Rørosbanen er ikke elektrifisert, krysningssporene er for korte til godstog og det er milevis avstand mellom dem. Det er heller ikke nok diesellokomotiver til å kunne trekke alle togene på Rørosbanen. 

Konsekvensene er store for både gods- og persontrafikken på jernbanen. Transportene overføres nå fra bane til vei. Spesielt alvorlig er det at godstrafikken til og fra Åndalsnes er innstilt på ubestemt tid. Det er stor fare for at store deler av den godstrafikken som nå blir overført til vei, aldri kommer tilbake på jernbanen. Både staten og næringslivet må ta ansvar for at transportene opprettholdes på jernbanen.

Støtteordningene fra det offentlig må både styrkes og konkretiseres. Staten som har ansvaret for infrastrukturen og må da betale full kompensasjon til togselskapene. Godstogene har fått prioritering på Rørosbanen og mange persontog er innstilt, men det er svært urimelig at det er de ansatte som må betale prisen ved at det gjennomføres permitteringer. Vårt krav er at permitteringer må bli kortvarige og at staten dekker kostnadene. Bruk heller ledig personale og materiell på andre baner.

Økonomi må ikke stå i veien for å få i gang togtrafikken gjennom Gudbrandsdalen. Lange anbudsrunder er uakseptabelt, her må en bare komme i gang. Bane NOR ønsker nok å få dette til, men vårt inntrykk er at Bane NOR, har gått fra å være dyktig på jernbane til å bli «dyktig» på anbud og bestillinger.

Konkurranse til besvær

Uværets herjinger med jernbanen har vist hvor ødeleggende jernbanereformen er. Mens det ikke går nattog på Dovrebanen, står det sovevogner parkert. Samtidig er det for få sovevogner på både Bergensbanen og Sørlandsbanen. Konkurransen har gjort at helt like sovevogner, ikke kan brukes på andre strekninger. De har feil farge. Mens ansatte blir permittert, er det behov for togpersonale med samme kompetanse, men det er feil farge på de andre togene.

Togpassasjerene og de ansatte må betale prisen for oppsplittingen.