Lokomotivførerskolen utdanner til overtallighet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivførerforbund (NLF) har foretatt en kartlegging som viser at det er flere studenter på lokomotivførerskolen enn det bransjen melder som behov til NLF. Vi ser allerede i de siste kullene som er uteksaminert i 2023 at over 50 prosent er uten ansettelse for å fullføre utdannelsen fram til sertifisert lokomotivfører. Og videre tendens er svært bekymringsfull.

Det er 7 kull som har startet på Lokomotivførerskolen i 2023 med til sammen ca. 160 studenter, og som vil bli uteksaminert i 2024. NLFs kartlegging viser at virksomhetene vil ha behov for ca. 63 – 72 lokomotivførere. Det vil bety at det er ca. 80 – 90 studenter som ikke vil kunne få seg jobb som lokomotivfører etter endt utdanning.

Å starte på en utdanning hvor mange med stor sikkerhet ikke får fullført utdannelsen fram til å bli sertifisert lokomotivfører, og til mulig arbeidsledighet, er økonomisk krevende og svært belastende for studentene. Det er i tillegg sløsing med offentlig midler, bevilget over statsbudsjettet, til en offentlig fagskoleutdanning som har til hensikt å kun utdanne studentene til et konkret yrke, som de ikke får fullført fram til å bli sertifisert lokomotivfører. 

NLF krever at det så raskt som mulig gjøres følgende tiltak:

  • Jernbanedirektoratet må fremskaffe en oversikt over faktisk behov for rekruttering av lokomotivførere i foretakene frem til 2027
  • Kullene som det er besluttet oppstart for i første halvår 2024 må vurderes å bli utsatt eller annullert. 
  • Faglig oppdatering i regi av Lokomotivførerskolen for studenter uten ansettelse for å bli sertifisert. Det for å sikre oppdatert og vedlikeholde faglig kompetanse

NLF vil fortløpende komme med informasjon til studenter og kommende studenter om situasjonen.