Lokalt lønnsoppgjør i Jernbanedirektoratet

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

De lokale forhandlingene mellom Jernbanedirektoratet og NLF er nå sluttført og omfatter for NLF sin del våre medlemmer på:

  • Norsk Fagskole for lokomotivførere
  • Norsk Jernbanemuseum

Elementer i løsningen er:

  • Medlemmer i direktoratet har fått mellom 34 250 og 43 219 kroner i tillegg
  • Flatt sentralt tillegg i LO-oppgjøret på 31 000 er inkludert i tallene over. Det vil si at de lavest lønnede i all hovedsak har fått størst prosentvis økning.
  • Alle faglærere på skolen har nå minimum lønnstrinn 74 (745.000 kr/år)

Informasjon om det lokale oppgjøret kan fås av NLFs tillitsvalgte i Jernbanedirektoratet:

Ottar Haslestad

Telefon: +47 916 52 590

E-post: ottar.haslestad@jernbanedirektoratet.no