Enighet i lønnsoppgjøret mellom BLS Rail AS og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Med virkning fra 1. april 2024

Partene er enige om følgende:

  • Lønnsnivået for lokomotivfører økes med kr 2750,- pr mnd
  • Lønnsnivået lokomotivfører under grunnopplæring økes med kr 2000,- pr mnd
  • Tillegg for instruktører, kjørelærere og sensorer økes til 3 ganger timelønn pr tjeneste.
  • Diettgodtgjørelse økes til 750 kroner pr. opphold, ved opphold på bortestasjon ved komprimert tjeneste, og til personale som ikke står i turnus.
  • Arbeidsuken reduseres til 33,6 timer. Timelønn beregnes på grunnlag av 1747 timer pr. år.
  • Arbeidstaker som arbeider hel dag, minimum minstedagsverk, og som tar fri i henhold til AML § 12-8 (amming) skal i barnets to første leveår være sikret tjenestefri med lønn i inntil to timer pr. dag.
  • BLS Rail AS og NLF vil gjennomføre et partsarbeid med mål om å bidra i et arbeid for en felles ordning for loss of license for jernbanebransjen. Partsarbeidet skal være igangsatt innen 1.11.2024
  • BLS Rail AS og NLF vil gjennomføre et partsarbeid med mål om å se på muligheten for å øke pensjonsinnskuddet i tjenestepensjonsordningen. Partsarbeidet skal være gjennomført innen lønnsoppgjøret i 2025.
  • Partene skal innen R 25 se på muligheter for en optimalisering og mest mulig effektiv turnering av lokomotivførertjenesten innenfor enkelte driftsopplegg under komprimert tjeneste.

Resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i BLS Rail AS vil komme senere.