Enighet i lønnsoppgjøret mellom Infranord Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024 og resultatet er: 

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes med kr. 3050,- pr. måned
  • AFP-ordningen videreføres
  • Det er enighet om endringer i overenskomstens pkt. 1, avtalens parter og virkeområde: Overenskomsten gjelder for medlemmer med grunnutdanning som lokomotivførere organisert i NLF
  • Partene er enig i at overenskomstens øvrige punkter fra 2-14 redigeres i samsvar med endret virkeområde så raskt som mulig og senest i mellomoppgjøret 2025

Resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i Infranord Norge, vil komme senere.