Enighet i lønnsoppgjøret mellom Bane NOR og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

 • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere i Togdrift økes med kr. 3000,- pr måned
 • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere i Drift- og Vedlikeholdsdivisjonens regioner (gamle Spordrift) økes med kr. 1750,- pr. måned
 • Funksjonstillegget for kjøring av skinnegående maskiner i Drift- og Vedlikeholdsdivisjonens regioner (gamle Spordrift) økes fra kr. 62 000 til 77 000 i året (1250,- pr. måned).
 • Grunnlønnssatsen for medlemmer som betjener målevogna økes med kr. 3167,- pr. måned
 • For andre medlemmer av NLF gis personlige tillegg etter tabell som er vedlegg til protokollen. Disse medlemmene kan ta kontakt med NLF for informasjon.
 • De økonomiske justeringene inkluderer tillegg gitt i A-dels forhandlingene
 • Alle NLFs medlemmer i Bane NOR er omfattet av årets tariffoppgjør
 • Partene er enige å gjøre et felles partsarbeid om følgende:
  • Verdien av Bane NORs lønnsrelaterte goder, inkludert innskuddspensjon, er tema.
  • Diskutere hvordan informasjon om endringene i pensjonsreformen kan gjennomføres.
  • Lønnssystem og relasjonsproblematikk. I et slikt arbeid vil NLF arbeide for å fullføre en utjevning av lønnssatsene for lokomotivførere i Bane NOR.
  • Arbeidstidsordninger og eventuelle endringer av disse.
 • Partene har blitt enige om å gjennomføre forhandlingsmøte i løpet av mai måned 2024 der det vil bli vurdert hvilke særavtaler fra tidligere Spordrift som det er aktuelt å videreføre. I tillegg vil partene drøfte, og eventuelt forhandle, utvalgte særavtaler med tanke på revisjon.
 • Forslag til B-delsoverenskomst oversendt i forkant av forhandlingene legges til grunn som ny overenskomst. Redigering av B-delsoverenskomsten skal ikke inneholde noen realitetsendring i forhold til protokoll for B-delsforhandlinger i 2022 (03.05.22) og i protokoll av 04.12.23 vedr. Spordrift. Arbeidsgiver tar initiativ til et arbeidsmøte om gjennomgang av overenskomsten. Det forutsettes enighet mellom partene ved en slik redigering.

Resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i Bane NOR vil komme senere.