Permittering/redusert arbeidstid i Vy Gjøvikbanen fra 20. april 2020 (endret virkningsdato)

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF og Vygruppen har som følge av drøftinger etter hovedavtalen §§ 19 og 20 blitt enige om en avtale om tiltak i forbindelse med koronakrisa. Avtalen består av:

Permitteringer av lokomotivførere i Vy Gjøvikbanen

Konsekvensene av koronapandemien gjør at det er behov for permitteringer av lokomotivførere i Vy Gjøvikbanen. NLF ønsker at dette skal gjøres på en solidarisk måte hvor belastningen fordeles mest mulig. Partene er derfor enige om:

Les mer…Permittering/redusert arbeidstid i Vy Gjøvikbanen fra 20. april 2020 (endret virkningsdato)

Permittering/redusert arbeidstid i Vy fra 16. april 2020

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF og Vygruppen har som følge av drøftinger etter hovedavtalen §§ 19 og 20 blitt enige om en avtale om tiltak i forbindelse med koronakrisa. Avtalen består av:

Permitteringer av lokomotivførere i Vy

Konsekvensene av koronapandemien gjør at det er behov for permitteringer av lokomotivførere i Vy. NLF ønsker at dette skal gjøres på en solidarisk måte hvor belastningen fordeles mest mulig. Partene er derfor enige om:

Les mer…Permittering/redusert arbeidstid i Vy fra 16. april 2020

Permittering av lokførere i Flytoget fra 12. april 2020

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Det er 1.-2. april avholdt drøftingsmøte mellom Flytoget og NLF etter Hovedavtalens §18 og 19. Flytoget sender 2. april ut permitteringsvarsel til alle førere i Flytoget gjeldende fra og med 12. april 2020. NLF mener det skal være 14 dagers varslingsfrist for permittering.

Flytoget har etter innspill fra NLF kommet fra til følgende tiltak knyttet til koronautbruddet:     

Les mer…Permittering av lokførere i Flytoget fra 12. april 2020

Konsekvenser av koronaviruset III

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Tiltakene i forbindelse med koronaviruset får stadig større påvirkning på togtrafikken. Det meldes om reduksjon i persontrafikken, mens godstrafikken stort sett går som normalt. Medlemmene i infrastrukturselskapene er også i full virksomhet i de pågående prosjektene. Forbundet og tillitsvalgte har fortløpende dialog og kontakt med arbeidsgiverne.

Les mer…Konsekvenser av koronaviruset III

Konsekvenser av koronaviruset II

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

NLF har nå hatt kontakt med alle virksomhetene eller med tillitsvalgte i virksomhetene hvor vi har medlemmer. Vi har dialog med alle arbeidsgiverne om nødvendige tiltak i forbindelse med koronaviruset.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å gjennomføre og informere om tiltak i den enkelte virksomhet. I en situasjon hvor det stadig skjer en utvikling vil det oppstå uklarheter. Da er det viktig at den enkelte tar kontakt med arbeidsgiver for å få avklart forholdet. Ved uklarheter og uenighet oppfordrer vi medlemmene til å ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet sentralt. Forbundet tar igjen forholdet opp med virksomheten.

Les mer…Konsekvenser av koronaviruset II

Hyttene på Stolkilen stenges

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

På bakgrunn av det smittsomme koronaviruset, og myndighetenes råd om at vi alle må slutte opp om dugnaden for å begrense smitten, har styret i Stolkilen besluttet å stenge alle hytter for utleie i første omgang frem til 15. april 2020. Styret vil ta en ny vurdering etter påske.

De som allerede har bestilt og betalt inn leie vil få denne refundert i sin helhet.

Les mer…Hyttene på Stolkilen stenges

Koronatiltak i Vy

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Fredag 13. mars ble det avholdt et møte mellom Vy og NLF om koronasituasjonen i Vy. Transportsektoren er en samfunnskritisk funksjon og for at vi skal opprettholde trafikken er det viktig å følge de råd som gis. Det er iverksatt ulike tiltak for alle ansatte for å begrense mulig smitte. Administrativt personell bør bruke hjemmekontor i størst mulig grad, i tillegg er det gjort tiltak for togpersonalet i form av antibac og engangshansker i togene. Interne arrangementer og samlinger avlyses og møter begrenses til et minimum.

Les mer…Koronatiltak i Vy