Statsbudsjettet 2018

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF er kritisk til at statsbudsjettet for 2018 legger for stor vekt på konkurranseutsetting på jernbanen, og ikke på å løse de virkelig problemene på jernbanen som er at vedlikeholdsetterslepet igjen øker og at rammevilkårene for gods på bane svekkes.

Les mer…

Spørsmål til de politiske partiene

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Bruk stemmeretten: Jernbanespørsmål til de politiske partiene

NLF har en lang tradisjon på å ikke oppfordre medlemmene våre til å stemme på bestemte partier. Det tar den enkelte stilling til selv. Men vi har vedtatt en politisk plattform og et handlingsprogram som vi jobber etter. Vi har derfor stilt de politiske partiene åtte jernbanepolitiske spørsmål for å finne ut hvordan partiene stiller seg i saker som er viktige for våre arbeidsplasser.

Les mer…

Ulrik Salmonsen er død

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Tidligere leder av Dansk Jernbaneforbund, Ulrik Salmonsen, døde 6. mai etter kort tids sykdom, 68 år gammel. Ulrik er den personen som i nyere tid har hatt størst betydning for organisering av ansatte på jernbanen i Danmark. Den sterke stillingen som Dansk Jernbaneforbund har i dag, skyldes i stor grad hans strategiske ledelse og handlekraft.

Les mer…