Jernbanestrekninger lagt ut for konkurranse

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Regjeringen varslet 4. februar at halvparten av norske jernbanestrekninger skal konkurranseutsettes. Dette er i tråd med Stortingsvedtaket fra 15. juni -15 om Jernbanereformen, og følgelig omtrent som forventet.

Strekningene som skal ut på konkurranse er:

  • Pakke 1: Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalslinja
  • Pakke 2: Dovrebanen, (langdistansetog) Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen.

Det varslet som er ute nå er et såkalt E-varsel. Norge er som EØS-medlem pliktig å varsle konkurransen i hele EU-området. Det vil i løpet av 2016 bli gjennomført en prekvalifikasjonsordning som vil kunngjøres spesielt. Selve anbudspakkene vil bli lagt ut om ett år og kontraktinngåelse er planlagt i løpet august 2017 for pakke 1 og årsskiftet 2017/18 for pakke 2. Planlagt idriftsettelse av konkurransen er desember 2018 for begge pakker.

NLF følger opp saken ovenfor Samferdselsdepartementet og i alle aktuelle togselskaper. Vårt hovedbudskap er at regjeringens planer vil svekke norsk jernbane og at de driver et uvettig hastverksarbeid.

Parallelt blir det vår viktigste oppgave å sikre at verdiene i våre tariffavtaler videreføres i et nytt regime. For å få til det er det viktig at vi står samlet i tiden framover.

2016.02.08 - NLF - Oppslag om konkurranseutsetting.pdf