Cargolink og Trainlink avvikles

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Foto: Oddvar Voldum
Foto: Oddvar Voldum

Norsk Lokomotivmannsforbund har i dag mottatt melding om at godstogselskapet Cargolink vil bli styrt avviklet innen 18. mars. Tilsvarende prosess vil også bli gjennomført i Trainlink, hvor lokførerne som kjører Cargolinks tog er ansatt.

NLF beklager at en viktig aktør for gods på bane nå må trekke inn årene.

NLF både forventer og krever at andre aktører overtar de transportene Cargolink i dag kjører, og sikrer at disse også i framtida vil gå på jernbanen.

Forbundet vil nå sørge for at alle våre medlemmer i Trainlink,  som bemanner Cargolink sine tog, sikres videre jobb som lokomotivførerne. NLF har allerede hatt et møte med CargoNet. Vi forventer at de som ønsker jobb i CargoNet vil få det, og får fortsette å kjøre godstog i Norge.